Yksityisyydensuoja- ja tietosuojailmoitus työnhakijoille

Lue tämä ennen työhakemuksen lähettämistä!

Tässä yksityisyydensuoja- ja tietosuojailmoituksessa kuvataan oikeutesi säilyttää yksityisyytesi ja Suomen Energia-Urakointi Oy, jäljempänä SEU, sitoutuu henkilötietojesi suojaamiseen läpinäkyvästi. Tämä ilmoitus tietosuojaselosteineen pidetään näkyvissä lisätietoineen www.seu.fi -verkkosivuilla. Tätä yksityisyydensuoja- ja tietosuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin SEU:n liiketoimintaprosesseihin ja SEU:n omiin järjestelmiin työnhakijoiden osalta. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. SEU:n tekemästä tietojen käsittelystä, käyttötarkoituksesta, keinoista ja kestoajasta.

SEU:n on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta SEU voi edetä rekrytointiprosessissa. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Antamalla SEU:lle henkilötietosi hyväksyt tämän yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytännön menettelytavat ja ehdot. Jos et suostu tähän, älä anna henkilötietojasi käyttöömme.

SEU käsittelee, SEU:n sivustojen tai muiden kanavien kautta, SEU:iin yhteyttä ottavien työnhakijoiden henkilötietoja, joita tarvitaan rekrytointiprosessin etenemisessä ja päätöksissä. SEU kerää työntekijöiden tietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin: työnhakijan mahdollisuuksien arvioimiseen SEU:n työntekijänä sekä osaamisen, sopivuuden, taitojen ja taustan analysoimiseen. SEU kerää tietoja suoraan työnhakijalta tai työnhakijan lähettämistä kanavista kuten annetuilta suosittelijoilta.

SEU käsittelee mm. seuraavia työnhakijoiden henkilötietoja: yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ikä, sukupuoli, työsuhteen tiedot kuten työtehtävä, asema sekä ammatilliset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, kommentit ja kysymykset liittyen SEU:iin, valokuvat, videot sekä mahdollisesti työtehtävässä vaaditut turvallisuusselvitykseen tarvittavat tiedot. SEU ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman lupaa. SEU voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin seuraavasti: kumppaneille, kuten palkkahallinto tai työterveyshuolto, mikäli työnhakija ollaan valitsemassa ko. työtehtävään tai mikäli rekrytointiprosessi tai liiketoiminta sitä edellyttää.

SEU on sitoutunut estämään työnhakijoiden tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen sekä käsittelemään tietoja tietoturva-asetuksien ja -säännösten mukaisesti. SEU käyttää kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä SEU:n keräämien ja käsittelemien tietojen turvaamiseksi. Toimenpiteitä on suojattu mm. ympäristön toimin: SEU säilyttää tietojasi suojatuissa ympäristöissä, joihin on pääsy vain niillä SEU:n rekrytointiprosesseista ja -päätöksistä vastaavilla, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Työnhakijan tiedot voidaan lähettää lisäksi ko. työtehtävän liiketoimintavastaavalle, johtoryhmälle sekä ko. liiketoiminnan esimieslinjalle.

SEU säilyttää työnhakijan henkilötiedot vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten rekrytointiprosessin loppuunsaattamisessa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Säilytämme työnhakijan henkilötiedot lisäksi yhden vuoden ajan rekrytointiprosessin päätyttyä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme tiedot turvallisesti. Tietoja voidaan käsitellä myös tilastollisia tarkoituksia varten, mutta tällöin tiedot muutetaan anonyymeiksi. SEU päivittää yksityisyydensuojailmoitusta ja tietosuojaohjeita tarpeen mukaan. Mikäli työnhakija ei halua, että SEU tallentaa ja käsittelee hänen henkilötietojaan, on työnhakijalla oikeus kieltäytyä ottamalla SEU:iin yhteyttä sähköpostitse (rekrytointi(at)seu.fi). Työnhakijalla on myös oikeus pyytää SEU:ia korjaamaan henkilötietoihin sisältyvät virheet. Työnhakija voi lähettää SEU:lle pyynnön korjata tiedot osoitteeseen: rekrytointi(at)seu.fi.

Lataa tästä: Tietosuojaseloste_SEUn työnhakijat